طراحی نیروگاه خورشیدی با نرم افزار PV SYST

بدون امتیاز 0 رای
تومان29,000
طراحی نیروگاه خورشیدی با نرم افزار PV SYSTبه همراه اصول تئوری انرژی خورشیدی   با توجه به روند توسعه استفاده…
2
تومان29,000